• shilo ben aroya architecture office

"אדריכלות מודרניסטית ממקמת את נקודת המבט האנושית במרכז העשייה האדריכלית. המבנים שלנו שואבים השראה מדיאלוג עם המזמין, והפאזל האדריכלי מתחבר בהם כמלאכת מחשבת."

צור קשר: office@shilobenaroya.com

Film_4911_50 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4896_49/50 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4892_51 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4913_45 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4904_53 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4888_46 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4888_41 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4903_47 001
בניין מטה ניאופרם, פתח תקווה Petah Tikva | The Neopharm Office Building Photo: Friederike Von Rauch
Film_4888_46 001
בית בתל אביב | A House in Tel Aviv Photo: Amit Geron
Film_4888_46 001
בית בתל אביב | A House in Tel Aviv Photo: Amit Geron
Film_4888_46 001
בית בתל אביב | A House in Tel Aviv Photo: Amit Geron
Film_4888_46 001
בית בתל אביב | A House in Tel Aviv Photo: Amit Geron
Film_4909_45 001
בית בן-עמי, רמת חן | Ben Ami House, Ramat Hen Photo: Friederike Von Rauch
Film_4907_47 001
בית בן-עמי, רמת חן | Ben Ami House, Ramat Hen Photo: Friederike Von Rauch
Film_4908_41 001
בית בן-עמי, רמת חן | Ben Ami House, Ramat Hen Photo: Friederike Von Rauch
Film_4938_54/55 001
בית בן-עמי, רמת חן | Ben Ami House, Ramat Hen Photo: Friederike Von Rauch
Film_4911_50 001 Film_4896_49/50 001 Film_4892_51 001 Film_4913_45 001 Film_4904_53 001 Film_4888_46 001 Film_4888_41 001 Film_4903_47 001 Film_4888_46 001 Film_4888_46 001 Film_4888_46 001 Film_4888_46 001 Film_4909_45 001 Film_4907_47 001 Film_4908_41 001 Film_4938_54/55 001